White PENDANT, metallic silver inside


White Pendant, metallic silver inside

White Pendant, metallic silver inside
White 102745
L40 W40 H25 TH 25 cm